Night Club

Koronapaskan ajan olemme pitäytyneet seuraavissa aukioloajoissa:

Muutamme aukioloaikojamme
koskien alken heti tai kunnes pienin poikkeuksin,
ellei jo nopeammin ilmaantuu
rajoitteiden välissä alueellisia
ympäröiviä muutoksia. Toistaiseksi rauhallisien
ja loivien määräaikaisten toistaiseksi
voimassaolevien säännöksien sen salliessa
lievennämme tai kiristämme, puramme tai suljemme
tartuntalain $ 58a pykälän mukaisesti.
Niin tai näin, yökerho on kuitenkin V***u
kiinni niin kauan kunnes saadaan avata.
Launtaisin HÄPPÄRIT koko illan.